Cốc Đong Chịu Nhiệt

Cốc Đong Chịu Nhiệt

Cốc Đong Chịu Nhiệt

Cốc Đong Chịu Nhiệt

Cốc Đong Chịu Nhiệt
Cốc Đong Chịu Nhiệt
Cốc Đong Chịu Nhiệt

Cốc Đong 30ml

Hình dáng nhỏ, gọn, tiện lợi, rất thích hợp để đo lượng dầu, mùi hương, bột, màu.. hoặc dùng chúng để pha trộn (trường hợp cần độ chính xác cao).

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 300.000 đồng

Cốc Thủy Tinh Chịu Nhiệt 50ml

Cốc thuỷ tinh 50ml có hình dáng nhỏ gọn, rất thích hợp để đo mùi hương, dầu, bột, màu...hoặc dùng chúng để pha trộn (trường hợp cần độ chính xác cao). 

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 300.000 đồng

Cốc Thủy Tinh Chịu Nhiệt 100ml

Cốc thuỷ tinh 100ml có hình dáng nhỏ gọn, rất thích hợp để đo mùi hương, dầu, bột, màu...hoặc dùng chúng để pha trộn (trường hợp cần độ chính xác cao). 

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 300.000 đồng

Cốc Thủy Tinh Chịu Nhiệt 250ml

Cốc thuỷ tinh 250ml có hình dáng nhỏ gọn, rất thích hợp để đo mùi hương, dầu, bột, màu...hoặc dùng chúng để pha trộn (trường hợp cần độ chính xác cao).

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 300.000 đồng

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 300.000 đồng

zalo 0906666576
giải quyết khiếu nại 0906666576
Hỗ trợ trực tuyến
1