Tuýp Chiết Mỹ Phẩm

Tuýp Chiết Mỹ Phẩm

Tuýp Chiết Mỹ Phẩm

Tuýp Chiết Mỹ Phẩm

Tuýp Chiết Mỹ Phẩm
Tuýp Chiết Mỹ Phẩm
Tuýp Chiết Mỹ Phẩm

Tuýp Trong Bóng ( Nhiều Size )

Màu thân tuýp : Trong
Loại nắp :
5ml - 12ml : Nắp Vặn
30ml - 50ml : Nắp Bật
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 300.000 đồng

Tuýp Trắng Nhám 15ml

Màu thân tuýp : Trắng Nhám
Loại nắp : Nắp Vặn
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 300.000 đồng

Tuýp Trắng Bóng 15ml

Màu thân tuýp : Trắng Bóng
Loại nắp : Nắp Vặn
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 300.000 đồng

Tuýp Trắng 20ml Nắp Nhọn

Màu thân tuýp : Trắng Bóng
Loại nắp : Nắp Vặn Vàng - Nắp Vặn Bạc
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 300.000 đồng

Tuýp Trắng 20ml Nắp Cao Cấp

Màu thân tuýp : Trắng Bóng
Loại nắp : Nắp Vặn Vàng - Nắp Vặn Bạc
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 300.000 đồng

Tuýp Màu 20ml

Màu thân tuýp : Xanh Rêu - Nâu
Loại nắp : Nắp Vặn Đen
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 300.000 đồng

Tuýp Trắng 25ml Nắp Viền Bạc

Màu thân tuýp : Trắng Bóng
Loại nắp : Nắp Vặn
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 300.000 đồng

Tuýp Chân Không 30ml Hồng

Màu thân tuýp : Hồng
Loại nắp : Nắp Vặn Hồng
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 300.000 đồng

Tuýp Trắng 40ml Nắp Xoắn

Màu thân tuýp : Trắng
Loại nắp : Nắp Vặn Đen
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 300.000 đồng

Tuýp Chân Không Vàng 50ml

Màu thân tuýp : Vàng
Loại nắp : Nắp Đậy Trong
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 300.000 đồng

zalo 0906666576
giải quyết khiếu nại 0906666576
Hỗ trợ trực tuyến
1