Chai Chân Không

Chai Chân Không

Chai Chân Không

Chai Chân Không

Chai Chân Không
Chai Chân Không
Chai Chân Không

Chai Chân Không 5ml Vàng Bóng

Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu sản phẩm. Không có ghi chú shop lấy mẫu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Chân Không 15ml + 50ml Trắng

Màu thân chai : Trắng
Thể tích : 15ml , 50ml
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Chân Không 15ml Cao Cấp Bạc

Màu thân chai : Bạc
Thể tích : 15ml
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Chân Không 15ml

Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu sản phẩm. Không có ghi chú shop lấy mẫu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Chân Không 15ml - 20ml Dáng Cao Vàng

Màu thân chai : Vàng
Thể tích : 15-20ml
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Chân Không 30ml Trắng Bầu

Màu thân chai : Trắng
Thể tích : 30ml
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Chân Không 30ml Vàng Bạc

Màu thân chai : Vàng - Bạc
Thể tích : 30ml
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Chân Không 30ml

Màu thân chai : Trong
Thể tích : 30ml
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Chân Không Viền Bạc

Màu thân chai : Trong Nắp Bạc
Thể tích : 15ml , 30ml
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Chân Không Trong Nắp Vàng

Màu thân chai : Trong Vàng
Thể tích : 20ml , 30ml , 50ml
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

zalo 0906666576
giải quyết khiếu nại 0906666576
Hỗ trợ trực tuyến
1