Chai Serum Cao Cấp

Chai Serum Cao Cấp

Chai Serum Cao Cấp

Chai Serum Cao Cấp

Chai Serum Cao Cấp
Chai Serum Cao Cấp
Chai Serum Cao Cấp

Chai Serum 15ml Vai Vát

Màu thân chai : Nâu Nhám
Màu khoen : Khoen Trắng - Khoen Đen - Khoen Vàng - Khoen Bạc
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Serum Mờ 20ml Khoen Vàng

Màu thân chai : Trong Mờ
Màu khoen : Khoen Vàng
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Serum Mờ 20ml

Màu thân chai : Trong Mờ
Màu khoen : Khoen Trắng - Khoen Đen - Khoen Bạc
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Serum Bầu 20ml Cao Cấp Vàng Bạc

Màu thân chai : Trong
Màu khoen : Khoen Bạc - Khoen Vàng
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Serum Trong 20ml Cao Cấp

Màu thân chai : Trong
Màu khoen : Khoen Bạc - Khoen Vàng
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Serum Bầu 20ML Cao Cấp

Màu thân chai : Đỏ - Trắng - Vàng
Màu khoen : Khoen Bạc - Khoen Vàng
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Serum Quai Cao Cấp 20ml

Màu thân chai : Đỏ - Vàng
Màu khoen : Khoen Vàng
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Serm Nâu Bầu 20ml

Màu thân chai : Vàng Nâu
Màu khoen : Khoen Đen
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Serum 30ml Nhấn

Màu thân chai : Xanh - Nâu
Màu khoen : Khoen Bạc
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Serum 30ml Vai Vát

Màu thân chai : Trắng - Trong - Nâu Nhám - Nâu - Xanh Dương - Xanh Lá
Màu khoen : Khoen Trắng - Khoen Đen - Khoen Vàng - Khoen Bạc
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

zalo 0906666576
giải quyết khiếu nại 0906666576
Hỗ trợ trực tuyến
1