Chai Tinh Dầu

Chai Tinh Dầu

Chai Tinh Dầu

Chai Tinh Dầu

Chai Tinh Dầu
Chai Tinh Dầu
Chai Tinh Dầu

Chai Tinh Dầu 10ml Vuông

Màu thân chai : Đen - Trong
Màu nắp : Đen
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Tinh Dầu 5ml Trong Nâu

Màu thân chai : Trong - Nâu
Màu nắp : Trắng/Đen Thường - Trắng/Đen Thái - Vàng/Bạc Trơn - Vàng/Bạc Viền - Vàng Xoắn
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Tinh Dầu 5ml Đen Bóng

Màu thân chai : Đen Bóng
Màu nắp : Trắng/Đen Thường - Trắng/Đen Thái - Vàng/Bạc Trơn - Vàng/Bạc Viền - Vàng Xoắn
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Tinh Dầu 5ml Đen Nhám

Màu thân chai : Đen Nhám
Màu nắp : Trắng/Đen Thường - Trắng/Đen Thái - Vàng/Bạc Trơn - Vàng/Bạc Viền - Vàng Xoắn
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Tinh Dầu 10ml Trong Nâu

Màu thân chai : Trong - Nâu
Màu nắp : Trắng/Đen Thường - Trắng/Đen Thái - Vàng/Bạc Trơn - Vàng/Bạc Viền - Vàng Xoắn
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Tinh Dầu 10ml Đen Bóng

Màu thân chai : Đen Bóng
Màu nắp : Trắng/Đen Thường - Trắng/Đen Thái - Vàng/Bạc Trơn - Vàng/Bạc Viền - Vàng Xoắn
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Tinh Dầu 10ml Đen Nhám

Màu thân chai : Đen Nhám
Màu nắp : Trắng/Đen Thường - Trắng/Đen Thái - Vàng/Bạc Trơn - Vàng/Bạc Viền - Vàng Xoắn
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Tinh Dầu 10ml Màu

Màu thân chai : Xanh Lá - Xanh Dương
Màu nắp : Trắng/Đen Thường - Trắng/Đen Thái - Vàng/Bạc Trơn - Vàng/Bạc Viền - Vàng Xoắn
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Tinh Dầu 10ml Trong Mờ ( Nắp Kim Loại )

Màu thân chai : Trong Mờ
Màu nắp : Vàng/Bạc Trơn - Vàng/Bạc Viền - Vàng Xoắn
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

Chai Tinh Dầu 10ml Trong Mờ ( Nắp Nhựa )

Màu thân chai : Trong Mờ
Màu nắp : Trắng/Đen Thường - Trắng/Đen Thái
Lưu Ý : Khách đặt hàng vui lòng ghi chú lại mẫu hoặc màu sắc của sản phẩm . Không có ghi chú shop lấy mẫu và màu ngẫu nhiên ạ.

Freeship nội thành đơn hàng nguyên liệu trên 500.000 đồng

zalo 0906666576
giải quyết khiếu nại 0906666576
Hỗ trợ trực tuyến
1